Με τον όρο υπηρεσίες εννοούμε γενικά τις διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον μηχανογραφικό εξοπλισμό του τμήματος. Συνήθως αυτές οι υπηρεσίες είναι λογισμικό που τρέχει σε διαφορετικές μηχανές και λειτουργικά συστήματα ή μπορούν να είναι εφαρμογές που προσφέρουν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ακολουθέι ένας κατάλογος των διαθέσιμων μέχρι σήμερα υπηρεσιών που προσφέρονται. Περισσότερες πληροφορίες θα παρασχεθούν καθώς αυτή η ιστοσελίδα αναπτύσσεται. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε άμεση επαφή με την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξής κατά προτίμηση μέσω του Ηelpdesk.

 

Λειτουργικά συστήματα:

 • Apple Mac OS X
 • CentOS Linux
 • Microsoft Windows

Yπηρεσίες Ιστού:

 • Apache σε Linux (www)
 • IIS σε Windows Server

Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών Ιστού:

 • Java
 • PHP
 • Perl
 • Python
 • ASP
 • JSP

Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών:

 • C/C++ σε όλες τις πλατφόρμες
 • Java
 • Prolog
 • Lisp

Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων:

 • Oracle
 • MS-SQL
 • MySQL

Υπηρεσίες δικτύωσης:

Υπηρεσίες πολυμέσων:

Υπηρεσίες διαφύλαξης δεδομένων:

 • CD-ROM burning and copying
 • Permanent Storage (tape drives)
 • Storage systems

Άλλες υπηρεσίες:

 

 

Pin It