Πολιτική αποφοίτων

1.0 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να καθορίσει την διαδικασία που ακολουθεί το Τμήμα, όσον αφορά τους λογαριασμούς πρόσβασης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για φοιτητές που αποφοιτούν (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς) από το Τμήμα Πληροφορικής.
Το Τμήμα στην προσπάθεια του να κρατήσει επαφή με τους αποφοίτους του, δημιουργεί “Λίστα Ενημέρωσης Αποφοίτων”. Στην λίστα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα για διαλέξεις, σεμινάρια που διοργανώνονται στο Τμήμα Πληροφορικής (π.χ ανακοινώσεις του colloquium), καθώς επίσης ανακοινώσεις για εργοδότηση, όπως και άλλες ανακοινώσεις που πιθανόν να ενδιαφέρουν τους αποφοίτους.
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, λειτουργεί, επίσης, Γραφείο Αποφοίτων (https://www.ucy.ac.cy/alumni/el/) και παρέχεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να εγγραφούν στο “Σύστημα Αποφοίτων” μέσω δικών τους λογαριασμών.
Προσπάθεια του Τμήματος Πληροφορικής είναι να επικεντρωθεί στην στοχευμένη ενημέρωση και στην διατήρηση επαφής με τους δικούς του απόφοιτους.


2.0 Πεδίον Εφαρμογής

Η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται σε όλους τους λογαριασμούς αποφοίτων του Τμήματος Πληροφορικής.


3.0 Πολιτική

Η ΟΤΥ διατηρεί λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους απόφοιτους του Τμήματος Πληροφορικής, με το όνομα/διεύθυνση csalumni@cs.ucy.ac.cy. Στην λίστα δύναται να αποστέλλονται ανακοινώσεις και νέα του Τμήματος. Το δικαίωμα αποστολής στην λίστα καθορίζεται από τον/την πρόεδρο του Τμήματος.
Η ΟΤΥ είναι υπεύθυνη να ανανεώνει την λίστα δύο φορές τον χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούλιο, με τους αποφοίτους της εκάστοτε περιόδου.
Με την αποφοίτηση φοιτητή/ριας από το Τμήμα Πληροφορικής, ο φοιτητής αποκτά την ιδιότητα του αποφοίτου, παρόλο που πιθανόν να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταγενέστερο στάδιο σε άλλο επίπεδο.
Ο λογαριασμός πρόσβασης (user name) του απόφοιτου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο προσωπικός του χώρος (αρχεία) διατηρείται για διάστημα ενός χρόνου στα συστήματα του Τμήματος μετά την αποφοίτηση του/της. Μετά την παρέλευση ενός χρόνου τόσο ο λογαριασμός αλλά και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρχεία κλπ) διαγράφονται. Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός στις κεντρικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, διατηρείται μόνο για 6 μήνες. Μετά την διαγραφή από τις κεντρικές υπηρεσίες, ο λογαριασμός μπορεί να παραλαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Πληροφορικής ΜΟΝΟ αν τα μήνυματα αποστέλλονται στην διεύθυνση <username>@cs.ucy.ac.cy. Ο φοιτητής συνεχίζει επίσης να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του που διατηρεί στο Τμήμα.
Ο απόφοιτος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων του πριν τη διαγραφή τους.
Με την αποφοίτηση του φοιτητή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τοποθετείται αυτόματα στην λίστα ενημέρωσης για τους αποφοίτους, csalumni@cs.ucy.ac.cy, με την ηλεκτρονική διεύθυνση που διατηρεί με το Τμήμα (<username@cs.ucy.ac.cy).
Ο απόφοιτος ενημερώνεται ότι ο λογαριασμός του θα διαγραφεί σε ένα χρόνο. Στην ενημέρωση περιλαμβάνονται οδηγίες πως να δημιουργήσει αντίγραφο των δεδομένων του.
Ο χρήστης ενημερώνεται, επίσης, ότι εαν επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην λίστα για τους απόφοιτους (csalumni@cs.ucy.ac.cy) συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην διεύθυνση https://alumni.cs.ucy.ac.cy/ και χρησιμοποιώντας νέα προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση.


3.1 Σύστημα ενημέρωσης αποφοίτων με εγγραφή προσωπικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Στο σύστημα ενημέρωσης αποφοίτων (https://alumni.cs.ucy.ac.cy/) δικαιούνται να εγγραφούν απόφοιτοι του Τμήματος, με δικές τους προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Οποισδήποτε άποφοιτος του Τμήματος μπορεί να εγγραφεί στη λίστα ενημέρωσης των αποφοίτων.
Για να εγγραφεί ένας απόφοιτος στην λίστα, θα πρέπει να συμπληρώσει τα εξής στοιχεία : Όνομα και επίθετο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Επίπεδο σπουδών Έτος αποφοίτησης Αριθμός Ταυτότητας Με την συμπλήρωση των στοιχείων ο απόφοιτος θα λάβει μήνυμα επαλήθευσης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δήλωσε και στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει κάνοντας “Reply” ή να πατήσει στον σύνδεσμο που είναι στο μήνυμα για να επιβεβαιώσει την εγγραφή του.
Ο διαχειριστής της λίστας επιβεβαιώνει τα στοιχεία και κάνει την εγγραφή, διαφορετικά θα την απορρίπτει.
Διαγραφή από το σύστημα μπορεί να γίνει ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στον σχετικό σύνδεσμο του συστήματος.


3.2 Αποστολή μηνυμάτων στην λίστα

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εγκρίνει τους χρήστες που έχουν δικαίωμα αποστολής μηνυμάτων στους απόφοιτους.


3.3 Διαγραφή λογαριασμών

Ο διαχειριστής του συστήματος ενημέρωσης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής/απενεργοποίησης χρήστη από τη λίστα csalumni: όταν ληφθεί αίτημα διαγραφής το οποίο προέρχεται από τον ίδιο το χρηστη του λογαριασμού. σε περίπτωση που εντοπιστούν κακόβουλες ενέργειες, από το λογαριασμό του χρήστη, που θέτουν σε κίνδυνο τα συστήματα η/και τα δεδομένα του Τμήματος και του Πανεπιστήμιου Κύπρου (περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται στον Οδηγό Βέλτιστης Χρήσης). Σε τέτοιες περιπτώσεις ο λογαριασμός απενεργοποιείται μέχρις ότου διεξαχθεί σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλές να ενεργοποιηθεί ξανά ο λογαριασμός ή να διαγραφεί εντελώς.


4.0 Εφαρμογή

Την ευθύνη εφαρμογής της παρούσας έχει η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΟΤΥ)


5.0 Ερμηνείες

ΟΤΥ – Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Τμήματος Πληροφορικής