Υπηρεσίες εκτύπωσης

Υπάρχει εγκατεστημένο εκτεταμένο δίκτυο εκτυπωτών που καλύπτει όλους τους ορόφους όπου υπάρχει προσωπικό του Τμήματος. Κάθε διδακτικό εργαστήριο διαθέτει δυο εκτυπωτές. Επίσης οι φωτοτυπικές μηχανές του Τμήματος λειτουργούν και σαν εκτυπωτές. Όλοι οι εκτυπωτές είναι διαθέσιμοι μέσω του δικτύου του Τμήματος (πιθανό όμως ορισμένοι εκτυπωτές να μην είναι ορατοί από συγκεκριμένα σημεία για αποφυγή σύγχυσης). Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα εκτυπωτών παρέχετε στον Οδηγό Χρήσης των Εκτυπωτών. Στον ίδιο σύνδεσμο περιέχονται επίσης εισηγήσεις για αποφυγή σπατάλης στη χρήση χαρτιού και αναλωσίμων.

Περιορισμοί στη Χρήση Εκτυπωτών

Όλοι οι φοιτητές έχουν περιορισμό στον αριθμό φύλλων χαρτιού που μπορούν αν εκτυπώσουν ανά εξάμηνο. Οι περιορισμοί έχουν υιοθετηθεί από την Σύγκλητο σε μια προσπάθεια αποφυγής σπατάλης χαρτιού και αναλωσίμων.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους πιστώνεται ο λογαριασμός κάθε φοιτητή με €120,00 για τις ανάγκες εκτύπωσης σημειώσεων και εργασιών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί με 1500 φύλλα εκτύπωσης μιας όψης (€0.08/φύλλο). Το κόστος αυτό μειώνεται σε €0.05 για εκτυπώσεις διπλής όψης (duplex). Οι έγχρωμες εκτυπώσεις μιας όψης χρεώνονται €0.20 και €0.12 για διπλής όψης. Οι χρήστες που χρειάζονται επιπλέον φύλα για εκτυπώσεις, μπορούν να πιστώσουν το λογαριασμό τους επικοινωνώντας με τη γραμματεία του τμήματος και καταβάλλοντας αντίστοιχο τίμημα το οποίο ανέρχεται σε €5 για κάθε 100 φύλλα ή €10 για 200 φύλλα. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές άλλων τμημάτων που παρακολουθούν ένα μάθημα στο Τμήμα, για τους οποίους όμως ο λογαριασμός πιστώνεται αρχικά με €4,00 δηλαδή 50 φύλλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των φύλλων είναι ενδεικτικός και αναφέρεται σε εκτυπώσεις μιας όψης.