Πρόγραμμα Εργαστηρίων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 101

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΕΠΛ326 10:30-18:00
EPL121 15:00-19:30 15:00-19:30
MAI645 18:00-19:30
ΕΠΛ325 13:30-19:30

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 103

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΕΠΛ034 16:30-18:00 13:30-15:00 16:30-18:00
ΕΠΛ131 10:30-13:30 10:30-13:30
ΕΠΛ133 15:00-16:30 15:00-16:30
ΕΠΛ222 12:00-19:30
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ B103

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΕΠΛ034 13:30-15:00 13:30-15:00
DSC514 18:00-19:30
MAI623 18:00-19:30
ΕΠΛ133 12:00-18:00 12:00-18:00
ΕΠΛ034
ΕΠΛ452 16:30-18:00
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 201

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
DSC511 14:30-16:00
ΕΠΛ607 15:00-16:30
MAI647 16:30-18:00
ΕΠΛ667 16:30-18:00
ΕΠΛ646 18:00-19:30
ΕΠΛ427 16:30-18:00
ΕΠΛ422 18:00-19:30
ΕΠΛ606 16:30-18:00
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ B121

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΕΠΛ425 7:30-9:00
ΕΠΛ032 10:30-12:00
15:00-16:30
15:00-16:30 13:30-17:00 10:30-12:00
15:00-16:30
15:00-16:30
ΕΠΛ426 16:30-18:00
ΕΠΛ449 16:30-18:00
ΕΠΛ002 9:00-13:30
ΕΠΛ231 9:00-12:00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ B121

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΕΠΛ032 10:30-12:00
15:00-16:30
15:00-16:30 10:30-12:00
15:00-16:30
15:00-16:30
ΕΠΛ036 12:00-16:30
ΕΠΛ448 7:30-9:00