Οδηγοί Χρηστών

Οι οδηγοί χρηστών περιγράφουν την πολιτική του Τμήματος Πληροφορικής αναφορικά με την χρήση των υπολογιστικών συστημάτων. Στην πράξη περιγράφουν τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης παρέχουν οδηγίες για καλύτερη χρήση των συστημάτων.

Γενικές Πληροφορίες

Καινούργιοι χρήστες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τμήμα Πληροφορικής μπορούν να αρχίσουν από αυτόν τον οδηγό. Παρέχονται σ’ αυτό το κείμενο γενικές πληροφορίες για τα συστήματα του Πανεπιστημίου και ειδικά του Τμήματος Πληροφορικής. Επίσης παρέχονται οδηγίες για την εύρεση περισσότερων πληροφοριών για διάφορα θέματα που σχετίζονται με τα υπολογιστικά συστήματα.

Οδηγός Εκτύπωσης

Δίκτυα και ασύρματο δίκτυο

Υπηρεσίες και εφαρμογές ιστού, βάσεις δεδομένων

Άλλες υπηρεσίες