Ευκαιρίες Εργοδότησης

Κατά διαστήματα προσλαμβάνονται και φοιτητές για να βοηθούν την Ο.Τ.Υ. στην επιτήρηση των εργαστηρίων και την γενικότερη διαμόρφωση συστημάτων. Συνήθως οι θέσεις για τους επιτηρητές ανακοινώνονται αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ οι θέσεις για βοηθούς στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης ανακοινώνονται περιστασιακά, ανάλογα με τις ανάγκες.

Η ευκαιρία που δίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε φοιτητές του να εργαστούν μαζί με επαγγελματίες σε ένα καθόλα επαγγελματικό περιβάλλον σε διάφορους κλάδους πρέπει να θεωρείται μεγάλο προνόμιο και όχι δικαίωμα. Η εμπειρία που αποκτάτε είναι μεγάλης σημασίας για το μέλλον. Η μικρή χρηματική αμοιβή πρέπει να θεωρείται επί πλέον κίνητρο και όχι αυτοσκοπός.

Ιδιαίτερα για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που εργάζονται σαν βοηθοί εργαστηρίων η γνώση και εμπειρίες που αποκτούν δεν μπορεί να μετρηθεί με χρηματική αμοιβή αφού είναι σχεδόν κανόνας οι απόφοιτοι μας να ξεκινούν την καριέρα τους με μηδενική πρακτική εξάσκηση και μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής.

Οι κανόνες και τα καθήκοντα που παρατίθενται στο παρών έντυπο σκοπό έχουν να σας πληροφορήσουν για το τι αναμένεται από εσάς αλλά και να σας δώσουν κατεύθυνση και γνώση στην μελλοντική σας εργασία. Όπου και να εργαστείτε στο μέλλον πάντα θα υπάρχουν κανόνες και καθήκοντα.


Πρός το παρόν δεν υπάρχουν κενές θέσεις. Επισκεφθείτε μας ξανά σύντομα!