Διαφύλαξη Δεδομένων

Πρακτικός Οδηγός για Διαφύλαξη Δεδομένων (Back-up)

(Οι πιό κάτω πληροφορίες είναι ακόμα προκαταρκτικές. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης για το TSM).

Ο μεγάλος όγκος δεδομένων και η πολυπλοκότητα των συστημάτων που υπάρχουν στο Τμήμα Πληροφορικής, εξανάγκασαν το Τμήμα, να βρεί, πέραν από τους παραδοσιακούς τρόπους διαφύλαξης δεδομένων, νέους τρόπους και μεθόδους.

Το Τμήμα διαθέτει το λογισμικό Tivoli Storage Manager (TSM) της εταρείας ΙΒΜ, με το οποίο έχουν αυτοματοποιηθεί όλες οι διαδικασίες διαφύλαξης δεδομένων (data back-up). Το TSM είναι λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας τύπου πελάτη-εξυπηρετητή (client-server) το οποίο μπορεί να:

 • διαφυλάξει και επαναφέρει δεδομένα (backup and restore)
 • αρχειοθετήσει και επαναφέρει (archive and retrieve)
 • αρχειοθετήσει και επαναφέρει με άμεσω τρόπο (instant archive and rapid recovery)
 • μεταναστεύσει και ανακαλέσει (migrate and recall)
 • προλάβει καταστροφές δεδομένων (disaster recovery manager)

Για όλα τα δεδομένα οπουδήποτε και να βρίσκονται.

Η διαφύλαξη γίνεται σε κεντρικά εγκατεστημένο σύστημα από δίσκους και ταινίες (σχεδιο 1) και μπορεί να γίνει αυτόματα μέσω scheduler ή από τον κάθε χρήστη αυτόνομα (δεν χρειάζεται η επέμβαση από τεχνικό προσωπικό). Υποστηρίζονται όλα τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζει το Τμήμα Πληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες για τον TSM υπάρχουν στο www.tivoli.com. Περιλαμβάνετε οδηγό χρήσης του λογισμικού και οδηγίες για εγκατάσταση. Για την καλύτερη διεκπαιρέωση της όλης διαδικασίας η Ο.Τ.Υ, έχει οργανώσει την διαδικασία φύλαξης δεδομένων, ουτωσώστε να γίνεται, καθόλη την διάρκεια του 24ώρου. Στον πιο κάτω πίνακα, φαίνονται οι ώρες και οι ομάδες των κεντρικών εξυπηρετητών και των άλλων μηχανών, που συμμετέχουν στην διαδικασία φύλαξης δεδομένων.

Ομάδα Ωρες Εναρξης/Διάρκειας Εξυπηρετητές/Μηχανές Δεδομένα που διαφυλάγονται Kριτήρια
         
ALT_Daily  2:00 Δεδομένα φοιτητών    
         
AIX_Daily   Κεντρικοί Εξυπηρετητές του τμήματος    
/WebData/   Εξυπηρετητές Windows    
CS_Laptops_Group1 8:00-14:00  Όλοι οι φορητοί υπολογιστές του ακαδημαϊκού προσωπικού με λειτουργικό σύστημα Windows \docs\*  
CS_Laptops_Group2 14:00-20:00 Όλοι οι φορητοί υπολογιστές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού με λειτουργικό σύστημα Windows \docs\*  
PC_Daily 22:00 Όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού με λειτουργικό σύστημα Windows \docs\*  
Linux_Daily    Όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού με λειτουργικό σύστημα Linux \local\*  

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και άλλοι κεντρικοί εξυπηρετητές, στους οποίους οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση, αλλά είναι σημαντικoί στην υποδομή και λειτουργία του Τμήματος.

Εγκατάσταση του πελάτη (client), σε μηχανές (προσωπικούς και φορητούς υπολογιστές) με λειτουργικό Microsoft Windows 2000/XP

Ένας υπολογιστής ενεργοποιείται για να μπορεί να χρησιμοποιεί το TSM με την εγκατάσταση του πελάτη του (backup and retrieve client). Η εγκατάσταση γίνεται από την Ο.Τ.Υ, σε όσες μηχανές δεν είναι ήδη εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει υπόψιν του να τοποθετεί τα δεδομένα που θέλει να φυλάγονται, μόνο στα καθορισμένα ευρετήρια του σκληρού δίσκου του υπολογιστή του π.χ \docs\. Άλλα ευρετήρια που πιθανόν να έχει δημιουργήσει ο χρήστης στον σκληρό δίσκο του και δεν είναι κάτω από το ευρετήριο \docs\, ή ευρετήρια που ήδη βρίσκονται στον σκληρό δίσκο π.χ C:\Program Files, C:\Windows, δεν θα περιλαμβάνονται στην διαδικασία φύλαξης δεδομένων.

Τι πρέπει να γνωρίζω για την διαδικασία φύλαξης δεδομένων, του προσωπικού μου υπολογιστή με λειτουργικό Microsoft Windows 2000/XP

 1. Η διαδικασία διαφύλαξης δεδομένων είναι τύπου “Incremental Backup”.
 2. Η διαδικασία ξεκινά στις 10:00 μ.μ. Όσες μηχανές είναι σε λειτουργία, θα περιληφθούν στην διαδικασία της διαφύλαξης δεδομένων. Εάν ένας υπολογιστής δεν είναι σε λειτουργία τότε, ο TSM, “θα προσπαθεί”, να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή-client, για τις επόμενες 4 ώρες. Εάν ο υπολογιστής τεθεί σε λειτουργία κατά την διάρκεια των 4 ωρών τότε, θα αρχίσει η διαδικασία διαφύλαξης δεδομένων.
 3. Με βάση προκαθορισμένα κριτήρια (policies), που έχουν τεθεί στον TSM server, η διαδικασία φύλαξης, γίνεται ως εξής:
  • για κάθε αρχείο ή ευρετήριο που γίνεται backup, o TSM server, κρατά 3 εκδόσεις.(το πιο πρόσφατο (active version) και 2 προηγούμενες εκδόσεις (inactive versions)
  • κάθε έκδοση που είναι σε inactive state, υπάρχει στον TSM server, για 30 μέρες.
  • εάν ο χρήστης διαγράψει ένα αρχείο από τον υπολογιστή του, ο TSM server, κρατά 1 έκδοση του αρχείου για 90 μέρες

Τι πρέπει να γνωρίζω για την διαδικασία φύλαξης δεδομένων, του φορητού υπολογιστή μου με λειτουργικό Microsoft Windows 2000/XP

 1. Η διαδικασία διαφύλαξης δεδομένων είναι τύπου “Incremental Backup”.
 2. Οι φορητοί υπολογιστές χωρίζονται σε 2 ομάδες. Για την πρώτη ομάδα, η διαδικασία ξεκινά στις 8:00π.μ μέχρι τις 14:00 μ.μ, και για την δεύτερη ομάδα στις 14:00-20:00 μ.μ. Όσες μηχανές είναι σε λειτουργία, θα περιληφθούν στην διαδικασία της διαφύλαξης δεδομένων. Εαν ένας υπολογιστής δεν είναι σε λειτουργία τότε, ο TSM, “θα προσπαθεί”, να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή-client, για τις επόμενες 6 ώρες. Εαν ο υπολογιστής τεθεί σε λειτουργία κατά την διάρκεια των 6 ωρών τότε, θα αρχίσει η διαδικασία διαφύλαξης δεδομένων.
 3. Με βάση προκαθορισμένα κριτήρια (policies), που έχουν τεθεί στον TSM server, η διαδικασία φύλαξης, γίνεται ως εξής:
  • για κάθε αρχείο ή ευρετήριο που γίνεται backup, o TSM server, κρατά 3 εκδόσεις.(το πιο πρόσφατο (active version) και 2 προηγούμενες εκδόσεις (inactive versions)
  • o κάθε έκδοση που είναι σε inactive state, υπάρχει στον TSM server, για 30 μέρες.
  • έαν ο χρήστης διαγράψει ένα αρχείο από τον υπολογιστή του, ο TSM server, κρατά 1 έκδοση του αρχείου για 90 μέρες.