Υποστήριξη βάσεων δεδομένων

Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει υποστήριξη για τα εξής τρία συστήματα Βάσεων Δεδομένων: MySQL, Oracle και Microsoft SQL. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για διδακτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς (διπλωματικές και άλλες έρευνητικές εργασίες).

Απόκτηση πρόσβασης σε βάση δεδομένων

Για να αποκτήσει κάποιος χρήστης πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο “Αίτηση δημιουργίας ιστοχώρου για μελέτες/συνέδρια” και να παραδοθεί στο γραφείο 001 της Ομαδας Τεχνικής Υποστήριξης. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλωθούν τα εξής:
1. Ο τύπος της βάσης (MySQL, Oracle, or MS_SQL)
2. Το επιθυμητό όνομα της βάσης
3. Το επιθυμητό όνομα χρήστη (username) που θα έχει πρόσβαση στην βάση
4. Έναρξη και λήξη του προγράμματος/συνεδρίου

Οι αιτήσεις που κατατίθενται από κάποιο φοιτητή ή ερευνητή πρέπει να υπογραφεί από τον καθηγητή/ ακαδημαϊκό που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο έργο/ιστοσελίδα/μάθημα.

Όταν δημιουργηθεί η βάση, ο χρήστης που την ζήτησε θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό πρόσβασης και τις σχετικές οδηγίες για σύνδεση στη βάση. Σημειώνεται, ότι οι βάσεις που δημιουργήθηκαν για σκοπούς εργασιών/μελετών στα πλαίσια των μαθημάτων θα διαγράφονται μετά την λήξη του εξαμήνου

Πρόσβαση και χρήση των βάσεων

MySQL

Από το δίκτυο του Τμήματος και σερφάροντας μέσω ενός browser στo https://phpmyadmin.in.cs.ucy.ac.cy/ ο χρήστης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στην καινούρια βάση αφού επιλέξει τον κατάλληλο server από το drop down menu, και εισάγει τα διακριτικά πρόσβασης (username και password) στα αντίστοιχα πεδία. Ο εξυπηρετητής για τους φοιτητές είναι ο studentdb, ενώ ο εξυπηρετητής για συνέδρια είναι ο dbserver.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πιο πάνω εξυπηρετητές από δίκτυο εκτός του Τμήματος, τότε πρέπει να συνδεθείτε πρώτα μέσω VPN.

MS-SQL Server

Πρόσβασή στη βάση μπορεί να γίνει απευθείας από το Microsoft Visual Studio ή μέσω του λογισμικού Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν από την ιστοσελίδα της Microsoft.

Oracle

Το δικαίωμα πρόσβασης δίνεται με την εγγραφή στα μαθήματα ΕΠΛ241 ή ΕΠΛ342. Ο υπεύθυνος καθηγητής στα πλαίσια του μαθήματος στα εργαστήρια θα δώσει σε κάθε φοιτητή τον κωδικό πρόσβασης και τις σχετικές πληροφορίες για την σύνδεση.