Ασύρματο Δίκτυο

Στους χώρους διδασκαλίας και τα εργαστήρια του τμήματος υπάρχουν συστήματα ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο του Τμήματος. Το διακριτικό αναγνώρισης του δικτύου αυτού είναι cs-wifi. Το δίκτυο χρησιμοποιεί ασφάλεια δικτύου WPA2-Enterprise  και σ’ αυτό επιτυγχάνεται σύνδεση με τα διακριτικά (username/password) των λογαριασμών του Τμήματος. Για περισσότερες οδηγίες σύνδεσης βρείτε τον οδηγό χρήσης ΕΔΩ.

Το δίκτυο αυτό προσφέρει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του Τμήματος νοουμένου ότι θα χρησιμοποιηθούν οι σωστοί κωδικοί πρόσβασης. Επιτρέπεται η ανάγνωση και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λογισμικά όπως το MS Outlook, Outlook Express, Eudora, Thunderbird, κ.α. καθώς επίσης πρόσβαση στα home directories των χρηστών. Ο χρήστης μπορεί επίσης να επισκεφθεί βιβλιοθήκες στις οποίες έχει πρόσβαση το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το δίκτυο αυτό υποστηρίζεται από την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΟΤΥ), του Τμήματος Πληροφορικής. Για απορίες και τυχόν προβλήματα με αυτό το δίκτυο παρακαλείστε όπως απευθύνεστε στην ΟΤΥ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής HelpDesk του Τμήματος.

Στους ίδιους χώρους υπάρχει εγκατεστημένο και ασύρματο δίκτυο που παρέχετε από την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων (ΥΠΣ) του Πανεπιστημίου, με το διακριτικό αναγνώρισης ucywifi. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο χρειάζεται να συμπληρωθεί μια φόρμα η οποία βρίσκεται στη Σελίδα Του Τομέα Δικτύων και να σταλεί στην ΥΠΣ. Από το δίκτυο αυτό παρέχεται πρόσβαση μόνο στο διαδίκτυο και την βιβλιοθήκη. Για τα συστήματα του Τμήματος, σύνδεση από αυτό το δίκτυο τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης με δίκτυα άλλων παροχέων όπως cytanet, spidernet κ.α. Το πλεονέκτημα αυτού του δικτύου είναι το ότι είναι διαθέσιμο σε σχεδόν όλους τους χώρους της Πανεπιστημιούπολης. Για τυχόν προβλήματα ή απορίες σχετικά με αυτό το δίκτυο οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στον Τομέα Δικτύων της ΥΠY.