Μηχανές στο 004 δωμάτιο:

Ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων με το γενικό όνομα “rackables” (αφού είναι εγκατεστημένα σε ράφια – racks) είναι διαθέσιμα τόσο για διδακτικούς σκοπούς όσο και για γενική έρευνα. Χρησιμοποιούνται συνήθως στην εκπόνηση διπλωματικών και όταν χρειάζεται μεγάλος αριθμός συστημάτων παράλληλης επεξεργασίας ή άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε διάφορα προγράμματα. Τα πλείστα των συστημάτων αυτών βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές Intel και έχουν την ικανότητα να λειτουργούν τόσο σε περιβάλλον Microsoft Windows αλλά και UNIX (Linux). Η χρήση του εργαστηρίου γίνεται μόνο με μεθόδους απομακρυσμένης σύνδεσης (ssh κλπ).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανών

Αριθμός Μηχανών Λειτουργικό Τεχνικά χαρακτηριστικά επεξεργαστή Μέγεθος Μνήμης Μέγεθος Δίσκου
26 CentOS Pentium 4 @ 2.0 GHz 1 GB 40 GB
9 CentOS 2 x Dual AMD 1 640 640
Opteron 2.2 GHz
1 GB 70GB
- - - - -
         

* H μηχανή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για να προσφέρει άμεσα αποθηκευτικό χώρο στους χρήστες του Τμήματος, όταν χρειάζονται για σκοπούς έρευνας ή διπλωματικών

Pin It