Το εργαστήριο προπτυχιακών ΙΙ του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στην αίθουσα Β123 (υπόγειο του κτιρίου 12 FST01/ΘΕΕ01). Αποτελείται από 31 υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10, ένα εκτυπωτή και ένα DLP projector. Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής.

Εφαρμογές

Η εγκατάσταση εφαρμογών στο εργαστήριο γίνετε από μέλη της Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση εφαρμογών από απλούς χρήστες.

Ο πιό κάτω πινακας περιέχει τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους υπολογιστές:

 • 7zip 19
 • Adobe Acrobat Reader DC
 • Android Studio 6
 • Aptana Studio 3
 • Apache Maven 3.6.1
 • Atom
 • Anaconda 2019.03 Numpy,Scipy
 • Chrome
 • Codeblocks 17.12 + mingw c/c++ compiler
 • Eclipse 2019.03 + Vaadin plugin
 • Edge
 • Ghostscript 9.27
 • GSview 6
 • Hhsim 3.6
 • ImgBurn 2.5.8.0
 • Internet Explorer 11
 • Java JRE 8u201 32&64bit & JDK 11.0.2 LTS 64bit
 • Kinect for Windows SDK 1.7
 • Matlab R2019a
 • Microsoft Office 2016 + Proofing Tools
 • Microsoft Office Visio 2013
 • Microsoft SQL Management Studio 18.2
 • Microsoft Visual Studio 2019 Enterprise
 • Modelio 3.8
 • Neuron 7.6
 • Node.js 10.15.3
 • PS Pad editor 5.0.1
 • Putty 0.71
 • PyCharm 2019.1.2
 • Python 3.7.1 + Brian2 pyparsing, python-dateutil, pytz, six, matplotlib, SymPy, cython, nose, PyQt4, pip-review, django
 • Swipl 8.0.2-1 + GorgiasB
 • Symantec Endpoint Protection
 • SourceMonitor 3.5.8.15
 • TortoiseGIT 2.8.0
 • TortoiseSVN 1.12.0
 • Tableau Public Desktop 2019-1.3
 • Unity 3D 2019.3.0a5
 • VLC player 13.0.6
 • WinSCP 5.15.1
 • X2GO-4.1.2.0
Pin It