Το εργαστήριο συστημάτων Linux II βρίσκεται στο δωμάτιο 103, στον πρώτο όροφο του κτιρίου 12. Το εργαστήριο αποτελείται από σταθμούς εργασίας LINUX διαμορφωμένους για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Οι στσθμοί εργασίας έχουν ώς λειτουργικό σύστημα την τελευταία έκδοση του CentOS. Επίσης διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών UNIX και LINUX καθώς και πιο ειδικευμένες εφαρμογές ως εναλλακτική του λειτουργικού Windows.

Περισσότερες πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα CentOS υπάρχουν στην ιστοσελίδα CentOS.

Το domain name του εργαστηρίου είναι: in.cs.ucy.ac.cy. Τα ονόματα των διαθέσιμων σταθμών εργασίας είναι: 103ws1, 103ws2, ...etc..to 103ws33. (lab name:103)-(workstation)-(number 1 to 33)

Έτσι αν επιθυμείτε πρόσβαση στο σταθμό εργασίας 103ws1 τότε πρέπει να δώσετε το πλήρες όνομα του που είναι 103ws1.in.cs.ucy.ac.cy.

Σημειώστε ότι όλοι οι σταθμοί εργασίας λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο και έχουν εγκατεστημένα τα ίδια λογισμικά. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password) είναι αναγκαστική. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο δανεισμός κωδικών πρόσβασης σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Ο δανεισμός κωδικών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται. Περισσότερες πληροφορίες για πρόσβαση στις μηχανές με ssh και μεταφορά αρχείων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του εργαστηρίου Linux.

Λογισμικά Εργαστηρίου

  • Full gnome desktop environment and apps
  • XFCE + X2GO
  • XRDP Remote Desktop
  • Eclipse Oxygen 2017
  • Riverbed Modeler 18.8
  • Nvidia - Cuda - Tensorflow
  • Pin 3.2
  • os161
  • xmtc 0.82
Pin It