Το εργαστήριο ψηφιακών του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στην αίθουσα 101 (1ο όροφο του κτιρίου ΘΕΕ01). Αποτελείται από 30 σταθμούς εργασίας LINUX διαμορφωμένους για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας καθώς και εξοπλισμό ψηφιακής σχεδίασης. Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής. Οι στσθμοί εργασίας έχουν ώς λειτουργικό σύστημα την τελευταία έκδοση του CentOS. Επίσης διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών UNIX και LINUX καθώς και πιο ειδικευμένες εφαρμογές ως εναλλακτική του λειτουργικού Windows.

Περισσότερες πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα CentOS υπάρχουν στην ιστοσελίδα CentOS.

Το domain name του εργαστηρίου είναι: in.cs.ucy.ac.cy. Τα ονόματα των διαθέσιμων σταθμών εργασίας είναι: 101ws1, 103ws1, ...etc..to 103ws30. (lab name:101)-(workstation)-(number 1 to 30)
Έτσι αν επιθυμείτε πρόσβαση στο σταθμό εργασίας 101ws1 τότε πρέπει να δώσετε το πλήρες όνομα του που είναι 101ws1.in.cs.ucy.ac.cy.

Σημειώστε ότι όλοι οι σταθμοί εργασίας λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο και έχουν εγκατεστημένα τα ίδια λογισμικά. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password) είναι αναγκαστική. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο δανεισμός κωδικών πρόσβασης σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Ο δανεισμός κωδικών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται. Περισσότερες πληροφορίες για πρόσβαση στις μηχανές με ssh και μεταφορά αρχείων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του εργαστηρίου Linux.

 

Λογισμικά Εργαστηρίου

  • Full gnome desktop environment and apps
  • XFCE + X2GO
  • XRDP Remote Desktop
  • Xilinx 14.7
  • QtSpim 9.1.17
  • Eclipse 2021.03
Pin It