Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης είναι επιφορτισμένη με την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους ερευνητές και τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος.

Μερικά από τα ερευνητικά εργαστήρια αναφέρονται πιο κάτω:

 • Εργαστήριο Ενσύρματων, Ασυρμάτων και Κινητών Δικτύων
 • Εργαστήριο Αυτο-Οργανωμένων Δικτύων
 • Ιατρικής Πληροφορικής
 • Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (HPCL)
 • Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης (προηγούμενο Εργαστήριο Πολυμέσων)
 • Εργαστήριο Δικτύων
 • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Σπονδυλωτών Συστημάτων
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ανάπτυξης  Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου
 • Τεχνητής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Γραφικών και Υπερμέσων (Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας)
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Τυπικών Μεθόδων και Γραφικών
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Κινητού και Ασύρματου Υπολογισμού
 • Εργαστήριο Medroplan 
 • Εργαστήριο Θεμελιώσεων Υπολογιστικών Συστημάτων και Θεωρητικής Πληροφορικής
 • Εργαστήριο Περιβάλλουσας Πληροφορικής

Ολοκληρωμένη λίστα με τα ερευνητικά εργαστήρια, καθώς επίσης και συνδέσμους για τις ιστοσελίδες τους μπορείτε να βρείτε στην κεντρική σελίδα του τμήματος: https://www.cs.ucy.ac.cy/el/research/researchlabs

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"

Pin It