ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Μάθημα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
101 - Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης και Μικροεπεξεργαστών (θέσεις 30)
ΕΠΛ 221 12:00-19:30        
201 - Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
DSC 510         9:00-11:45
ΕΠΛ 342   12:00-19:30      
ΕΠΛ 606 16:30-17:45        
ΕΠΛ 423 18:00-19:30        
ΕΠΛ 607         18:00-19:30
Β123 - Εργαστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
ΕΠΛ 231 13:30-19:30        
ΕΠΛ 603     19:30-21:00    
ΕΠΛ 343       13:30-16:15  
ΕΠΛ 435       18:00-21:00  
Β121 - Εργαστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
ΕΠΛ 342          
ΕΠΛ133   15:00-18:00   15:00-18:00  
ΕΠΛ343 13:30-16:30        
103 - Εργαστήριο Unix (θέσεις 33)
ΕΠΛ 448        

7:30-9:00
15:00-16:30

ΕΠΛ 420     15:00-16:30    
ΕΠΛ 601     18:00-19:30    
ΕΠΛ 232   12:00-15:00      
ΕΠΛ 131 9:00-13:30     9:00-13:30  
Β103 - Εργαστήριο Unix (θέσεις 33)
ΕΠΛ 033     13:30-18:00    
ΕΠΛ 232   10:30-15:00      
ΕΠΛ 131 9:00-12:00     9:00-12:00  

 

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης είναι επιφορτισμένη με την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους ερευνητές και τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος.

Μερικά από τα ερευνητικά εργαστήρια αναφέρονται πιο κάτω:

 • Εργαστήριο Ενσύρματων, Ασυρμάτων και Κινητών Δικτύων
 • Εργαστήριο Αυτο-Οργανωμένων Δικτύων
 • Ιατρικής Πληροφορικής
 • Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (HPCL)
 • Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης (προηγούμενο Εργαστήριο Πολυμέσων)
 • Εργαστήριο Δικτύων
 • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Σπονδυλωτών Συστημάτων
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ανάπτυξης  Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου
 • Τεχνητής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Γραφικών και Υπερμέσων (Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας)
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Τυπικών Μεθόδων και Γραφικών
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Κινητού και Ασύρματου Υπολογισμού
 • Εργαστήριο Medroplan 
 • Εργαστήριο Θεμελιώσεων Υπολογιστικών Συστημάτων και Θεωρητικής Πληροφορικής
 • Εργαστήριο Περιβάλλουσας Πληροφορικής

Ολοκληρωμένη λίστα με τα ερευνητικά εργαστήρια, καθώς επίσης και συνδέσμους για τις ιστοσελίδες τους μπορείτε να βρείτε στην κεντρική σελίδα του τμήματος: https://www.cs.ucy.ac.cy/el/research/researchlabs

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"

Το εργαστήριο ψηφιακών του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στην αίθουσα 101 (1ο όροφο του κτιρίου ΘΕΕ01). Αποτελείται από 30 σταθμούς εργασίας LINUX διαμορφωμένους για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας καθώς και εξοπλισμό ψηφιακής σχεδίασης. Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής. Οι στσθμοί εργασίας έχουν ώς λειτουργικό σύστημα την τελευταία έκδοση του CentOS. Επίσης διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών UNIX και LINUX καθώς και πιο ειδικευμένες εφαρμογές ως εναλλακτική του λειτουργικού Windows.

Περισσότερες πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα CentOS υπάρχουν στην ιστοσελίδα CentOS.

Το domain name του εργαστηρίου είναι: in.cs.ucy.ac.cy. Τα ονόματα των διαθέσιμων σταθμών εργασίας είναι: 101ws1, 103ws1, ...etc..to 103ws30. (lab name:101)-(workstation)-(number 1 to 30)
Έτσι αν επιθυμείτε πρόσβαση στο σταθμό εργασίας 101ws1 τότε πρέπει να δώσετε το πλήρες όνομα του που είναι 101ws1.in.cs.ucy.ac.cy.

Σημειώστε ότι όλοι οι σταθμοί εργασίας λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο και έχουν εγκατεστημένα τα ίδια λογισμικά. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password) είναι αναγκαστική. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο δανεισμός κωδικών πρόσβασης σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Ο δανεισμός κωδικών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται. Περισσότερες πληροφορίες για πρόσβαση στις μηχανές με ssh και μεταφορά αρχείων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του εργαστηρίου Linux.

 

Λογισμικά Εργαστηρίου

 • Full gnome desktop environment and apps
 • XFCE + X2GO
 • XRDP Remote Desktop
 • Xilinx 14.7
 • QtSpim 9.1.17
 • Eclipse 2021.03

Το εργαστήριο προπτυχιακών ΙΙ του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στην αίθουσα Β123 (υπόγειο του κτιρίου 12 FST01/ΘΕΕ01). Αποτελείται από 31 υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10, ένα εκτυπωτή και ένα DLP projector. Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής.

Εφαρμογές

Η εγκατάσταση εφαρμογών στο εργαστήριο γίνετε από μέλη της Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση εφαρμογών από απλούς χρήστες.

Ο πιό κάτω πινακας περιέχει τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους υπολογιστές:

 • 7zip 19
 • Adobe Acrobat Reader DC
 • Android Studio 6
 • Aptana Studio 3
 • Apache Maven 3.6.1
 • Atom
 • Anaconda 2019.03 Numpy,Scipy
 • Chrome
 • Codeblocks 17.12 + mingw c/c++ compiler
 • Eclipse 2019.03 + Vaadin plugin
 • Edge
 • Ghostscript 9.27
 • GSview 6
 • Hhsim 3.6
 • ImgBurn 2.5.8.0
 • Internet Explorer 11
 • Java JRE 8u201 32&64bit & JDK 11.0.2 LTS 64bit
 • Kinect for Windows SDK 1.7
 • Matlab R2019a
 • Microsoft Office 2016 + Proofing Tools
 • Microsoft Office Visio 2013
 • Microsoft SQL Management Studio 18.2
 • Microsoft Visual Studio 2019 Enterprise
 • Modelio 3.8
 • Neuron 7.6
 • Node.js 10.15.3
 • PS Pad editor 5.0.1
 • Putty 0.71
 • PyCharm 2019.1.2
 • Python 3.7.1 + Brian2 pyparsing, python-dateutil, pytz, six, matplotlib, SymPy, cython, nose, PyQt4, pip-review, django
 • Swipl 8.0.2-1 + GorgiasB
 • Symantec Endpoint Protection
 • SourceMonitor 3.5.8.15
 • TortoiseGIT 2.8.0
 • TortoiseSVN 1.12.0
 • Tableau Public Desktop 2019-1.3
 • Unity 3D 2019.3.0a5
 • VLC player 13.0.6
 • WinSCP 5.15.1
 • X2GO-4.1.2.0

Το εργαστήριο προπτυχιακών Ι του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στην αίθουσα Β121 (υπόγειο του κτιρίου 12 FST01/ΘΕΕ01). Αποτελείται από 31 υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10, ένα εκτυπωτή και ένα DLP projector. Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής.

Εφαρμογές

Η εγκατάσταση εφαρμογών στο εργαστήριο γίνετε από μέλη της Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση εφαρμογών από απλούς χρήστες.

Ο πιό κάτω πινακας περιέχει τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους υπολογιστές:

 • 7zip 19
 • Adobe Acrobat Reader DC
 • Android Studio 6
 • Aptana Studio 3
 • Apache Maven 3.6.1
 • Atom
 • Anaconda 2019.03 Numpy,Scipy
 • Chrome
 • Codeblocks 17.12 + mingw c/c++ compiler
 • Eclipse 2019.03 + Vaadin plugin
 • Edge
 • Ghostscript 9.27
 • GSview 6
 • Hhsim 3.6
 • ImgBurn 2.5.8.0
 • Internet Explorer 11
 • Java JRE 8u201 32&64bit & JDK 11.0.2 LTS 64bit
 • Kinect for Windows SDK 1.7
 • Matlab R2019a
 • Microsoft Office 2016 + Proofing Tools
 • Microsoft Office Visio 2013
 • Microsoft SQL Management Studio 18.2
 • Microsoft Visual Studio 2019 Enterprise
 • Modelio 3.8
 • Neuron 7.6
 • Node.js 10.15.3
 • PS Pad editor 5.0.1
 • Putty 0.71
 • PyCharm 2019.1.2
 • Python 3.7.1 + Brian2 pyparsing, python-dateutil, pytz, six, matplotlib, SymPy, cython, nose, PyQt4, pip-review, django
 • Swipl 8.0.2-1 + GorgiasB
 • Symantec Endpoint Protection
 • SourceMonitor 3.5.8.15
 • TortoiseGIT 2.8.0
 • TortoiseSVN 1.12.0
 • Tableau Public Desktop 2019-1.3
 • Unity 3D 2019.3.0a5
 • VLC player 13.0.6
 • WinSCP 5.15.1
 • X2GO-4.1.2.0

Το εργαστήριο μεταπτυχιακών του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται στην αίθουσα 201 (2ο όροφο του κτιρίου FST01/ΘΕΕ01). Αποτελείται από 31 υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10, ένα εκτυπωτή και ένα DLP projector. Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές και στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής.

Εφαρμογές

Η εγκατάσταση εφαρμογών στο εργαστήριο γίνετε από μέλη της Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση εφαρμογών από τους υπόλοιπους χρήστες.

Ο πιό κάτω πινακας περιέχει τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους υοπολογιστές:

 • 7zip 19
 • Adobe Acrobat Reader DC
 • Apache Maven 3.6.1
 • Anaconda 2019.03 Numpy,Scipy
 • Alice 3.5
 • Chrome
 • Codeblocks 17.12 + mingw c/c++ compiler
 • CryptTool 2.1
 • Edge
 • Ghostscript 9.27
 • GSview 6
 • Glut 3.7.6
 • Hhsim 3.6
 • ImgBurn 2.5.8.0
 • Internet Explorer 11
 • Java JRE 8u201 32&64bit & JDK 11.0.2 LTS 64bit
 • JCryptTool 0.9.10
 • Matlab R2019a
 • Microsoft Office 2016 + Proofing Tools
 • Microsoft Office Visio 2013
 • Microsoft Visual Studio 2019 Enterprise
 • Modelio 3.8
 • Neuron 7.6
 • Npcap 0.995
 • Opencv 4.1.0 VC14-15
 • PS Pad editor 5.0.1
 • Putty 0.71
 • PyCharm 2019.1.2
 • Python 3.7.1 + Brian2 pyparsing, python-dateutil, pytz, six, matplotlib, SymPy, cython, nose, PyQt4, pip-review, django
 • Riverbed Modeler 18.8
 • Symantec Endpoint Protection
 • Spring Tool Suite 4.3.0 eclipse based 4.12
 • TortoiseGIT 2.8.0
 • TortoiseSVN 1.12.0
 • Tempo toolkit 0.2.4
 • Unity 3D 2019.3.0a5
 • VLC player 13.0.6
 • Weka 3.8.3
 • WinSCP 5.15.1
 • Wireshark 3.0.2
 • X2GO-4.1.2.0

Το εργαστήριο συστημάτων Linux II βρίσκεται στο δωμάτιο 103, στον πρώτο όροφο του κτιρίου 12. Το εργαστήριο αποτελείται από σταθμούς εργασίας LINUX διαμορφωμένους για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Οι στσθμοί εργασίας έχουν ώς λειτουργικό σύστημα την τελευταία έκδοση του CentOS. Επίσης διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών UNIX και LINUX καθώς και πιο ειδικευμένες εφαρμογές ως εναλλακτική του λειτουργικού Windows.

Περισσότερες πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα CentOS υπάρχουν στην ιστοσελίδα CentOS.

Το domain name του εργαστηρίου είναι: in.cs.ucy.ac.cy. Τα ονόματα των διαθέσιμων σταθμών εργασίας είναι: 103ws1, 103ws2, ...etc..to 103ws33. (lab name:103)-(workstation)-(number 1 to 33)

Έτσι αν επιθυμείτε πρόσβαση στο σταθμό εργασίας 103ws1 τότε πρέπει να δώσετε το πλήρες όνομα του που είναι 103ws1.in.cs.ucy.ac.cy.

Σημειώστε ότι όλοι οι σταθμοί εργασίας λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο και έχουν εγκατεστημένα τα ίδια λογισμικά. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password) είναι αναγκαστική. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο δανεισμός κωδικών πρόσβασης σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Ο δανεισμός κωδικών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται. Περισσότερες πληροφορίες για πρόσβαση στις μηχανές με ssh και μεταφορά αρχείων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του εργαστηρίου Linux.

Λογισμικά Εργαστηρίου

 • Full gnome desktop environment and apps
 • XFCE + X2GO
 • XRDP Remote Desktop
 • Eclipse Oxygen 2017
 • Riverbed Modeler 18.8
 • Nvidia - Cuda - Tensorflow
 • Pin 3.2
 • os161
 • xmtc 0.82

Το εργαστήριο συστημάτων LINUX (με κωδικό όνομα ULab) είναι εγκατεστημένο στο δωμάτιο Β103 (υπόγειο του κτιρίου 12). Το εργαστήριο αποτελείται από σταθμούς εργασίας LINUX διαμορφωμένους για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Οι σταθμοί αυτοί έχουν την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος CentOS. Επίσης διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών UNIX και LINUX καθώς και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές ως εναλλακτική του Windows.

Σχετικές πληροφορίες (εγχειρίδια) για το λειτουργικό CentOS που είναι εγκατεστημένο στα συστήματα του εργαστηρίου υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του CentOS.

Πρόσβαση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο των Linux διαβάστε τον οδηγό χρήσης εδώ.

Το εργαστήριο είναι προσβάσιμο είτε από το δωμάτιο Β103 είτε από υπολογιστές που είναι ενωμένοι στο διαδίκτυο. Το δωμάτιο Β103 παραμένει ανοικτό από τις 10:00 πμ μέχρι και τις 10:00 μμ καθημερινά και από τις 10:00 πμ μέχρι 12:00 μμ το Σάββατο. Οι ώρες αυτές διαμορφώνονται κάθε εξάμηνο. Το εργαστήριο παραμένει κλειστό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά είναι διαθέσιμο με απομακρυσμένες μεθόδους (όπως SSH και SCP).

Το domain name του εργαστηρίου είναι: in.cs.ucy.ac.cy. Τα ονόματα των διαθέσιμων σταθμών εργασίας είναι: b103ws1, b103ws2, ..κοκ... εώς και b103ws33. (lab name:b103)-(workstation)-(number 1 to 33)

Έτσι αν επιθυμείτε πρόσβαση στο σταθμό εργασίας b103ws1 τότε πρέπει να δώσετε το πλήρες όνομα του που είναι b103ws1.in.cs.ucy.ac.cy.

Σημειώστε ότι όλοι οι σταθμοί εργασίας λειτουργούν με πανομοιότυπο τρόπο και έχουν εγκατεστημένα τα ίδια λογισμικά. Η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password) είναι αναγκαστική. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ο δανεισμός κωδικών πρόσβασης σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Ο δανεισμός κωδικών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται.

Πρόσβαση με SSH

Η χρήση του SSH συνίσταται για την ασφαλή πρόσβαση σε συστήματα *NIX. Για να ενωθούμε από απομακρυσμένο σταθμό εργασίας χρειαζόμαστε πρόγραμμα ssh, π.χ. Putty, το οποίο μπορούμε να προμηθευτούμε δωρεάν. Το Putty παρέχει την δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης αντικαθιστώντας τα συμβατικά πρωτόκολλα telnet, rlogin, ftp, κλπ.

Για παράδειγμα αν θέλουμε να ενωθούμε στο σταθμό εργασίας b103ws1, τρέχουμε το Putty και στο Host Name γράφουμε το όνομα τις μηχανής (π.χ. b103ws1.in.cs.ucy.ac.cy). Ακολούθως επιλέγουμε το πρωτόκολλο σύνδεσης που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ssh. Εάν επιθυμούμε να φυλάξουμε τις πληροφορίες σύνδεσης για μελλοντική χρήση τότε καταχωρούμε ένα όνομα στο πεδίο Saved Sessions και ακολούθως πατάμε το Save. Για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση πατάμε το Open.

Πρόσβαση με SCP (Μεταφορά αρχείων)

Λόγω του ότι το πρωτόκολλο FTP δεν είναι ασφαλές έχει απενεργοποιηθεί από τους υπολογιστές του εργαστηρίου. Η μεταφορά αρχείων επιτρέπεται μόνο με την ασφαλή μέθοδο SCP. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα SCP (εμπορικά και μη) και μπορείτε να χρησιμοποιείτε όποιο σας αρμόζει. Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε αρχεία από απομακρυσμένο υπολογιστή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα WinSCP το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν.

Ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα. Στο πεδίο Host name εισάγουμε το όνομα του υπολογιστή που θέλουμε να συνδεθούμε π.χ. b103ws1.in.cs.ucy.ac.cy. Ακολούθως πρέπει να καταχωρίσουμε το username και password μας για να μπορέσουμε να ενωθούμε στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Επιλέγουμε το πρωτόκολλο σύνδεσης όπως πιο κάτω και στη συνέχεια πατάμε το Login για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση.

Οι οδηγίες σύνδεσής που αναγράφονται πιο πάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το εσωτερικό δίκτυο του τμήματος. Σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός τμήματος πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο τμήμα με VPN και μετά να επιχειρήσετε σύνδεση στις μηχανές του εργαστηρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις συνδέσεις VPN είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα τις Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης (ΟΤΥ) και στον Οδηγό Χρηστών VPN εδώ.

Εκτύπωση

Στα εργαστήρια υπάρχουν εγκατεστημένοι εκτυπωτές Kyocera Ecosys M3145idn  (\\prntsrv08.ucy.ac.cy\PRINT8) στους οποίους πρόσβαση έχουν όλοι οι χρήστες των εργαστηρίων από όλες τις μηχανές. Για να εκτυπώσετε, μέσω του File Menu, επιλέγετε την εντολή Print ή τρέχετε από το command line:
lpd -d PRINT8 <filename>
Παραλαμβάνετε την εκτύπωση σας από οποιοδήποτε εκτυπωτή με την πανεπιστημιακή σας κάρτα ή τον κωδικό σας στις κεντρικές υπηρεσίες του ΠΚ (banner, blackboard).
Περισσότερες πληροφορίες για τις εκτυπώσεις μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο Οδηγοί Χρηστών.

 

Λογισμικά Εργαστηρίου

 • Full gnome desktop environment and apps
 • XFCE + X2GO
 • XRDP Remote Desktop
 • Eclipse neon
 • Pin 3.2
 • os161
 • xmtc 0.82

 

Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Αποτελούν τμήμα του ευρύτερου δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου και γι' αυτό παρέχει όλες της δυνατότητες και υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο, δηλαδή δικτύωση στο παγκόσμιο διαδίκτυο (internet).

Η χρήση των εργαστηρίων είναι επιτρεπτή μόνο στους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (username/ login name και password). Η έκδοση κωδικών γίνεται από την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης του Τμήματος Πληροφορικής αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο.

Λίστα διδακτικών εργαστηρίων: