Υπηρεσίες

Με τον όρο υπηρεσίες εννοούμε γενικά τις διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον μηχανογραφικό εξοπλισμό του τμήματος. Συνήθως αυτές οι υπηρεσίες είναι λογισμικό που τρέχει σε διαφορετικές μηχανές και λειτουργικά συστήματα ή μπορούν να είναι εφαρμογές που προσφέρουν μια συγκεκριμένη λειτουργία. Ακολουθέι ένας κατάλογος των διαθέσιμων μέχρι σήμερα υπηρεσιών που προσφέρονται. Περισσότερες πληροφορίες θα παρασχεθούν καθώς αυτή η ιστοσελίδα αναπτύσσεται. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε άμεση επαφή με την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξής κατά προτίμηση μέσω του Ηelpdesk.

 

Λειτουργικά συστήματα

CentOS Linux

Microsoft Windows

Apple Mac OS

Υπηρεσίες Ιστού

Apache σε Linux (www)

IIS σε Windows Server

Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών Ιστού

Java

PHP

Perl

Python

ASP

JSP

Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών

Java

C/C++

Prolog

Lisp

Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων

Oracle

MS-SQL

MySQL

Υπηρεσίες δικτύωσης

DHCP/DNS

Wireless Access

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Network Time Synchronization (NTP)

Υπηρεσία VPN (Aπομακρυσμένης πρόσβασης)

Υπηρεσίες πολυμέσων

Σάρωση/επεξεργασία εγγράφων

Τηλεδιάσκεψη

Τηλεκπαίδευση

Υπηρεσίες διαφύλαξης δεδομένων

CD-ROM burning and copying

Permanent storage

Storage systems

Άλλες υπηρεσίες

MOODLE

Helpdesk

Εξυπηρετητής Μεταβίβασης Αρχείων (FTP)

Εξυπηρετητής Μεταβίβασης Αρχείων (FTP)

Wiki

Apache Subversion (SVN)

Συστήματα καταγραφής λογισμικού και μηχανογραφικόυ εξοπλισμού

Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού