Τεχνική Υποστήριξη

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης παρέχει ανάμεσα στα άλλα της καθήκοντα, τεχνική υποστήριξη για τους χρήστες στο Τμήμα Πληροφορικής.

Οι χρήστες του Τμήματος μπορούν να ζητήσουν επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με τα υπολογιστικά συστήματα του Τμήματος χρησιμοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή του Τμήματος που είναι προσβάσιμη στην διεύθυνση https://helpdesk.cs.ucy.ac.cy/. Για να μπορεί κάποιος να καταχωρεί προβλήματα και ερωτήσεις στο helpdesk πρέπει να έχει ηλεκτρονικό λογαριασμό στο Τμήμα. Η ίδια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε για να βρει απαντήσεις που δόθηκαν σε προηγούμενα προβλήματα. Πολλές φορές η λύση σε κάποιο πρόβλημα είναι ήδη καταχωρημένη στο σύστημα.

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης διατηρεί και Ιστοσελίδα τύπου “Βίκι” (wiki) η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://wiki.cs.ucy.ac.cy/. Η πιο πάνω σελίδα χρησιμοποιείται σαν τεχνικός οδηγός για θέματα πληροφορικής και ειδικότερα για το τρόπο λειτουργίας των συστημάτων του Τμήματος. Φιλοξενεί επίσης οδηγούς εγκατάστασης λειτουργικών συστημάτων όπως είναι το Linux, οδηγούς εγκατάστασης και διαμόρφωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, tips and tricks για την δημιουργία φορητών δυναμικών ιστοσελίδων και πολλά άλλα.