Σχετικά με την ΟΤΥ

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης του Τμήματος Πληροφορικής είναι επιφορτισμένη με την διαχείριση όλων των μηχανογραφικών συστημάτων του Τμήματος. Η διαχείριση περιλαμβάνει μελέτες αγοράς, αγορές και παραλαβές, διαμόρφωση των συστημάτων και συντήρηση τους.

Η Ο.Τ.Υ. αποτελείται από ένα Ανώτερο Λειτουργό Μηχανογράφησης, ένα Λειτουργό (Πληροφορικής), ένα Ανώτερο Βοηθό Μηχανογράφησης και ένα Βοηθό Μηχανογράφησης. Κατά διαστήματα προσλαμβάνονται και φοιτητές για να βοηθούν την Ο.Τ.Υ. στην επιτήρηση των εργαστηρίων και την γενικότερη διαμόρφωση των συστημάτων.