Πολιτική Ασφαλείας

Η πολιτική ασφαλείας είναι ένας ορισμός που καθορίζει κατά πόσον είναι ασφαλές ένα σύστημα, μια οργάνωση ή άλλη οντότητα.

Η πολιτική ασφαλείας του Τμήματος Πληροφορικής βρίσκεται σε εξέλιξη και πιο κάτω ακολουθούν τα έντυπα που κατατέθηκαν στο συμβούλιο του Τμήματος για έγκριση:

Πολιτική Κωδικών Πρόσβασης

Η πολιτική κωδικών πρόσβασης εφαρμόστηκε στις 11/03/2013 και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση που έγινε.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 το Τμήμα Πληροφορικής δεν δημιουργεί πλέον τοπικούς λογαριασμούς πρόσβασης στα συστήματα που διαχειρίζεται, αλλά χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί από τις κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής. Εκ τούτου χρησιμοποιείται η πολιτική που εφαρμόζεται από τις κεντρικές υπηρεσίες για την σύνθεση των κωδικών πρόσβασης.