Λογισμικό μέσω του Microsoft Azure

(Τελευταία ενημέρωση 17/04/2019)
Για πλήρως ανανεωμένη λίστα των λογισμικών συνδεθείτε με το σύστημα: http://aka.ms/devtoolsforteaching
 • Visual Studio Enterprise 2017
 • Windows Server 2019
 • Machine Learning Server 9.3.0 for Windows
 • WintellectNow
 • Microsoft Store
 • Visual Studio Code
 • SQL Server 2017 Enterprise
 • Project Professional 2019
 • Access 2019
 • Access 2016
 • Advanced Threat Analytics (ATA) version 1.7
 • Advanced Threat Analytics (ATA) Version 1.8
 • Agents for Visual Studio 2015 Update 3
 • Agents for Visual Studio 2017 Test Agent
 • Agents for Visual Studio 2017 Test Controller
 • BizTalk Server 2013 R2 Developer Edition
 • BizTalk Server 2013 R2 Enterprise Edition
 • BizTalk Server 2013 R2 Standard Edition
 • BizTalk Server 2016 Developer Edition
 • BizTalk Server 2016 Enterprise Edition
 • BizTalk Server 2016 Standard Edition
 • Datazen Enterprise Server
 • Deployment Agent 2015 with Update 1
 • Host Integration Server 2013
 • Host Integration Server 2013 Developer Edition
 • Host Integration Server 2016 Developer
 • Host Integration Server 2016 Enterprise
 • Machine Learning Server 9.3.0 for Hadoop
 • Machine Learning Server 9.3.0 for Linux
 • Machine Learning Server for Windows
 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
 • Microsoft Hyper-V Server 2016
 • Microsoft R Server 9.1.0 for Hadoop
 • Microsoft R Server 9.1.0 for Linux
 • Microsoft R Server 9.1.0 for Teradata
 • Microsoft R Server 9.1.0 for Windows
 • Project Professional 2016
 • Project Server 2013 with Service Pack 1
 • Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3
 • Remote Tools for Visual Studio 2017
 • Sharepoint Server 2019 Enterprise
 • SharePoint Server 2019 Language Pack
 • Sharepoint Server 2019 Standard
 • Skype for Business Server 2015
 • Skype for Business Server 2019
 • SQL Server 2016 Developer
 • SQL Server 2016 Developer with Service Pack 1
 • SQL Server 2016 Enterprise
 • SQL Server 2016 Enterprise Core with Service Pack 1
 • SQL Server 2016 Enterprise with Service Pack 1
 • SQL Server 2016 Service Pack 1
 • SQL Server 2016 Standard with Service Pack 1
 • SQL Server 2016 Web with Service Pack 1
 • SQL Server 2017 Developer
 • SQL Server 2017 Standard
 • SQL Server 2017 Web
 • System Center 2012 Datacenter App Controller with Service Pack 1
 • System Center 2012 Service Manager with Service Pack 1
 • System Center 2012 Virtual Machine Manager with Service Pack 1
 • System Center 2016 Data Protection Manager
 • System Center 2016 Operations Manager
 • System Center 2016 Orchestrator
 • System Center 2016 Service Manager
 • System Center 2016 Virtual Machine Manager
 • System Center Configuration Manager Endpoint Protection (version – 1606)
 • Team Foundation Server 2018
 • Team Foundation Server 2018 (DVD)
 • Team Foundation Server Express 2018
 • Team Foundation Server Express 2018 (DVD)
 • Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 3.1
 • Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 3.1 (DVD)
 • Team Foundation Server Office Integration 2017
 • Team Foundation Server Office Integration 2017 (DVD)
 • Team Foundation Server Project Server Extensions 2015 Update 3
 • Team Foundation Server Project Server Extensions 2015 Update 3 Web Install
 • Visio Professional 2019
 • Visio Professional 2016
 • Visual Studio 2015 Update 2
 • Visual Studio 2015 Update 2 Web Install
 • Visual Studio 2015 Update 3
 • Visual Studio 2015 Update 3 Web Install
 • Visual Studio Community 2015 with Update 2 (DVD)
 • Visual Studio Community 2015 with Update 2 (Web Install)
 • Visual Studio Community 2017
 • Visual Studio Enterprise 2015 with Update 3
 • Visual Studio for Mac
 • Visual Studio Team Foundation Server 2015 with Update 1
 • Windows 10 Assessment and Deployment Kit
 • Windows 10 Education N, Version 1809 (Updated Sept 2018)
 • Windows 10 Education, Version 1809 (Updated Sept 2018)
 • Windows 10 Features on Demand
 • Windows 10 Hardware Lab Kit
 • Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content (DXVA)
 • Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content (HMFT)
 • Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content (MOBILE)
 • Windows 10 Hardware Lab Kit Supplemental Content (PERF)
 • Windows 10 IoT Core
 • Windows 10 Language Pack
 • Windows 10 Mobile
 • Windows 10 Software Development Kit
 • Windows 10 Symbols Debug/Checked
 • Windows 10 Version 1809 (Updated Sept 2018)
 • Windows 10 Windows Driver Kit
 • Windows 8.1 Language Pack
 • Windows 8.1 Professional
 • Windows 8.1 Symbols
 • Windows Embedded 8 Industry Pro Language Pack
 • Windows Embedded 8 Standard Language Pack
 • Windows Embedded 8.1 Industry Pro
 • Windows Server 2016 Datacenter
 • Windows Server 2016 Essentials
 • Windows Server 2016 Language Pack
 • Windows Server 2016 Standard
 • Windows Server 2019 Essentials
 • Windows Server 2019 Features on Demand
 • Windows Server 2019 Language Pack
 • Windows Server, version 1809