Λογισμικό

Η ΟΤΥ είναι επιφορτισμένη με την υποστήριξη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα λογισμικού (προμήθεια, εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού) καθώς και σε ειδικότερα θέματα (ανανέωση αδειών χρήσης, επίλυση προβλημάτων κ.ά.).

Μερικά από το λογισμικά τα οποία έχει άδειες χρήσης το τμήμα είναι:
Opnet – Εργαλείο προσομοίωσης δικτύων
Matlab – Είναι ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό λογισμικό πακέτο που χρησιμοποιείται σε ερευνητικές και άλλες εφαρμογές με επιστημονικούς υπολογισμούς, όπως πράξεις με πίνακες – επίλυση διαφορικών εξισώσεων – προσέγγιση/γραφική απεικόνιση και ανάλυση δεδομένων – προσομοίωση συστημάτων κ.α.

Επιπλέον υπάρχουν συμφωνίες με τις εταιρείες Microsοft και VMware για την δωρεάν προμήθεια λογισμικών τους στους φοιτητές και μέλη του τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις κατηγορίες Microsoft Imagine και VMAP.