Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Το VPN (Virtual Private Network) είναι μεθοδολογία δικτύων η οποία επεκτείνει και προσφέρει ασφαλή πρόσβαση σε ένα ιδιωτικό δίκτυο (π.χ. δίκτυο του Τμήματος Πληροφορικής) μέσω ενός δημόσιου δικτύου όπως το Internet. Δηλαδή δημιουργεί ένα ασφαλές “κανάλι” (secure tunnel) μέσω μη ασφαλών δικτύων. Οι συσκευές “πελάτες” που ενώνονται στο VPN θεωρούνται μέρος του ιδιωτικού δικτύου και έτσι έχουν την πρόσβαση που παρέχεται από το ιδιωτικό δίκτυο. Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα που δημιουργούν VPN δίκτυα με τα πιο διαδεδομένα το IPsec και το SSH. Με την εγκατάσταση και σωστή διαμόρφωση, για το Τμήμα Πληροφορικής, του ειδικού λογισμικού στον προσωπικό υπολογιστή, ο/η χρήστης μπορεί να έχει μια ασφαλή σύνδεση με το δίκτυο του Τμήματος Πληροφορικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης ο προσωπικός υπολογιστής του χρήστη συμπεριφέρεται και λειτουργεί σαν να είναι συνδεδεμένος απευθείας, με το δίκτυο του Τμήματος μέσω ενός ασφαλούς κρυπτογραφημένου καναλιού. Η υποδομή VPN του Τμήματος Πληροφορικής βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα OpenVPN που κάνει χρήση του πρωτοκόλλου SSH.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, πως μπορείτε να αποκτήσετε το απαιτούμενο λογισμικό, και την εγκατάσταση του απευθύνεστε στον Οδηγό χρηστών VPN.