Ερευνητικά Εργαστήρια

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης είναι επιφορτισμένη με την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους ερευνητές και τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος.

Τα ερευνητικά εργαστήρια:

Ερευνητική Ομάδα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Νευροεπιστήμης (CIN)