Επικοινωνία

Παρακαλούμε όπως πριν επικοινωνήσετε με την ΟΤΥ όπως καταβάλετε κάθε προσπάθεια να επιλύσετε τυχόν πρόβλημα που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας αυτές τις σελίδες. Πάρα πολλές φορές η λύση ή οι πληροφορίες για την λύση κάποιου προβλήματος είναι διαθέσιμες σ’ αυτές τις σελίδες και απλά χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά ψάξιμο.

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα τότε χρησιμοποιείστε το Helpdesk (εργαλείο ηλεκτρονικής βοήθειας) για να στείλετε το πρόβλημα στην ΟΤΥ.

Η διαδικασία αυτή ελαχιστοποιεί τον χρόνο που χρειάζεται για να επιλυθούν προβλήματα αλλά και καταγράφει τα προβλήματα που υπάρχουν έτσι που άλλοι να επωφελούνται από τις λύσεις.

Αν πιστεύετε ότι είναι πολύ αναγκαίο να επικοινωνήσετε με την ΟΤΥ τότε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα.