Εξυπηρετητής Μεταβίβασης Αρχείων (FTP)

Ο εξυπηρετητής μεταβίβασης αρχείων (FTP server) του Τμήματος είναι προσβάσιμος στην διεύθυνση ftp://ftp.cs.ucy.ac.cy και οι χρήστες μπορούν να στον χρησιμοποιήσουν για κατέβασμα αρχείων ή προγραμμάτων διαθέσιμα από το Τμήμα. Ο εξυπηρετητής είναι mirror για το ανοικτού κώδικα (Open source) λειτουργικό σύστημα CentOS. Επίσης διαθέτει τα αρχεία για συνδεση vpn με το τμήμα.