Εξυπηρετητές απομακρυσμένης πρόσβασης

Μηχανές στο 004 δωμάτιο:

Ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων με το γενικό όνομα “rackables” (αφού είναι εγκατεστημένα σε ράφια – racks) είναι διαθέσιμα τόσο για διδακτικούς σκοπούς όσο και για γενική έρευνα. Χρησιμοποιούνται συνήθως στην εκπόνηση διπλωματικών και όταν χρειάζεται μεγάλος αριθμός συστημάτων παράλληλης επεξεργασίας ή άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε διάφορα προγράμματα. Τα πλείστα των συστημάτων αυτών βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές Intel και έχουν την ικανότητα να λειτουργούν τόσο σε περιβάλλον Microsoft Windows αλλά και UNIX (Linux). Η χρήση του εργαστηρίου γίνεται μόνο με μεθόδους απομακρυσμένης σύνδεσης (ssh κλπ).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανών

Αριθμός ΜηχανώνΛειτουργικόΤεχνικά χαρακτηριστικά επεξεργαστήΜέγεθος ΜνήμηςΜέγεθος Δίσκου
26CentOSPentium 4 @ 2.0 GHz1 GB40 GB
9CentOS2 x Dual AMD 1 640 640
Opteron 2.2 GHz
1 GB70GB
     

* H μηχανή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για να προσφέρει άμεσα αποθηκευτικό χώρο στους χρήστες του Τμήματος, όταν χρειάζονται για σκοπούς έρευνας ή διπλωματικών