Ενσύρματο Δίκτυο

Το ενσύρματο δίκτυο του τμήματος είναι υλοποιημένο με καλώδια UTP κατηγορίας 5e και καλύπτει όλους τους κλειστούς και καλυμμένους χώρους. Οι μεταγωγοί και δρομολογητές του δικτύου είναι συμβατοί με ταχύτητες δικτύου 10/100/1000Μbps. Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ενσύρματο δίκτυο του Τμήματος στο Εργαστήριο Ελεύθερης Πρόσβασης συνδέοντας τους προσωπικούς τους υπολογιστές στις υποδοχές δικτύου που είναι σημαδεμένες με πράσινο χρώμα. Αποσύνδεση άλλων υπολογιστών ή σύνδεση προσωπικών υπολογιστών σε άλλους χώρους στο ενσύρματο δίκτυο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και οι παραβάτες θα ΤΙΜΩΡΟΎΝΤΑΙ.