Το πρόγραμμα VMAP δίνει την δυνατότητα στα μέλη του Τμήματος να προμηθευτούν λογισμικό της VMware χωρίς χρέωση. Το λογισμικό virtualization σας δίνει την δυνατότητα να τρέχετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα λειτουργικά προγράμματα στον υπολογιστή σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα VMAP συμπληρώστε το κατάλληλο έντυπο και προωθήστε το στην ΟΤΥ (δωμάτιο 001).

Pin It