Το πρόγραμμα DreamSpark

Το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει την δυνατότητα σε όλα τα μέλη του Τμήματος (φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό) να προμηθευτούν δωρεάν λογισμικό της εταιρίας Microsoft, για υποστήριξη της διδασκαλίας και ειδικά την ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft Windows. Περισσότερες πληροφορίες για το DreamSpark υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Τι περιλαμβάνει το DreamSpark

Ολοκληρωμένη λίστα με τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Ανάληψη και εγκατάσταση των λογισμικών

Το Τμήμα Πληροφορικής με την βοήθεια της Microsoft έχει ενεργοποιήσει ειδικό ιστοχώρο για την ανάληψη (download) των λογισμικών και την εγκατάσταση τους. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ενεργοποίηση λογαριασμού σε αυτόν τον ιστοχώρο (που είναι απαραίτητος) είναι η ακόλουθη:

  • όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) υπογράφουν ειδικό έντυπο και το προσκομίζουν στην τεχνική υποστήριξη, δωμάτιο 001.
  • ακαδημαϊκό και άλλο προσωπικό μπορεί να αποταθεί με e-mail ή μέσω του Helpdesk
  • η τεχνική υποστήριξη ετοιμάζει τον λογαριασμό και ο κωδικός αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιώντας τον πιο πάνω λογαριασμό ο χρήστης κάνει ανάληψη του λογισμικού από τον ειδικό ιστοχώρο στη διεύθυνση: http://cs-ucy.onthehub.com/

Προστασία της συμφωνίας

Το Τμήμα πιστεύει ότι η συμφωνία DreamSpark είναι σημαντικότατο εργαλείο και προσφέρει πολύτιμα λογισμικά στο Τμήμα και τους φοιτητές του, δίχως κανένα κόστος, και γι' αυτό προτίθεται να την προστατεύσει με κάθε τρόπο. Η χρήση των λογισμικών κατά παράβαση της συμφωνίας παραβιάζει τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και μπορεί να αντίκειται στους νόμους. Γι' αυτό καλούνται όλοι, ιδιαίτερα οι φοιτητές, να προστατέψουν το προνόμιο αυτό που τους προσφέρει το Τμήμα. Η παραβίαση της συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος και της Microsoft σημαίνει και αυτόματη διακοπή της πρόσβασης αλλά και παραπομπή σε αρμόδια σώματα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφορά σφαλμάτων και προβλημάτων

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στην ανάληψη λογισμικών ή/και κατά την εγκατάσταση των λογισμικών σημειώστε ακριβώς το πρόβλημα (εάν μπορείται κάνετε επίσης και ένα αποτύπωμα της οθόνης - screen dump - με το λάθος) και στείλτε τα στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης. Μπορείτε επίσης να εγγράψετε το πρόβλημα στο Helpdesk.

Pin It