Το VPN είναι μια συσκευή δικτύου και ένα λογισμικό πακέτο OpenVPN. Με την εγκατάσταση και τη σωστή διαμόρφωση του ειδικού λογισμικού στον προσωπικό υπολογιστή, κάποιος χρήστης μπορεί να έχει μια ασφαλή σύνδεση με το δίκτυο του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η σύνδεση αυτή δημιουργεί ένα «ασφαλισμένο κανάλι» (secure tunnel) επικοινωνίας, όπου η όλη διακίνηση δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη. Καθ’ όλη την διάρκεια της σύνδεσης ο προσωπικός υπολογιστής του χρήστη συμπεριφέρεται και λειτουργεί σαν να είναι συνδεδεμένος απευθείας, με το δίκτυο του Τμήματος. Το λογισμικό VPN ΔΕΝ παρέχει προστασία εναντίων ιών ή άλλων κακόβουλων λογισμικών. Εάν ο υπολογιστής κάποιου χρήστη είναι μολυσμένος με αυτού του είδους τα λογισμικά και συνδέεται στο δίκτυο του Τμήματος με την χρήση του λογισμικού VPN, τότε η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΟΤΥ) του Τμήματος θα αναγκαστεί να απαγορεύσει την πρόσβαση του χρήστη στο δίκτυο και τους άλλους πόρους του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, πως μπορείτε να αποκτήσετε το απαιτούμενο λογισμικό, και την εγκατάσταση του απευθύνεστε στον Οδηγό χρηστών VPN.

Pin It