Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης διατηρεί υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Τμήμα Πληροφορικής η οποία απαντά στην διεύθυνση @cs.ucy.ac.cy. Οι χρήστες του τμήματος μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα και στην διεύθυνση @ucy.ac.cy με αυτόματη δρομολόγηση στη διεύθυνση του Τμήματος. Συστήνεται στους χρήστες του Τμήματος να χρησιμοποιούν την διεύθυνση @cs.ucy.ac.cy γιατί η παράδοση των μηνυμάτων τους γίνεται πιο γρήγορα.

Με την αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς δημιουργούνται λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τακτικά τον λογαριασμό του και να καταστρέφει μηνύματα που δεν χρειάζεται για αποφυγή υπερχείλισης του λογαριασμού του. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής δεν θα λαμβάνει νέα μηνύματα. Η διεύθυνση που δίνεται από το τμήμα στον κάθε φοιτητή είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του τμήματος και γενικότερα του Πανεπιστημίου με τους φοιτητές.

Αν κάποιος φοιτητής προτιμά να χρησιμοποιεί κάποια άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να δρομολογήσει την διεύθυνση του Τμήματος ούτως ώστε να στέλνει τα μηνύματά του στην εναλλακτική αυτή διεύθυνση. Η Δρομολόγηση μπορεί να γίνει με τον τρόπο που περιγράφετε στον οδηγό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Πληροφορικής είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο στον σύνδεσμο https://webmail.cs.ucy.ac.cy

Pin It