Ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων αποτελείται από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία χρησιμοποιούνται στον έλεγχο, παρακολούθηση και πρόσβαση ηλεκτρονικών εγγράφων. Συνήθως παρέχει λειτουργίες που επιτρέπουν τη ψηφιοποίηση, ταυτοποίηση, αποθήκευση, ανάκτηση, παρακολούθηση, δημιουργία πολλαπλών εκδόσεων, δημιουργία ροής εργασίας, παρουσίαση και ασφάλεια των εγγράφων.

Στο τμήμα έχει υιοθετηθεί πιλοτικά από το 2009 το λογισμικό Knowledge Tree και έχουν ψηφιοποιηθεί αρκετά έγγραφα. Επιπλεόν παρέχονται υπηρεσίες στο Γραφείο του Διευθυντη διοίκησης για ψηφιοποίηση των εγκυκλίων.

Pin It