ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Μάθημα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
101 - Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης και Μικροεπεξεργαστών (θέσεις 30)
ΕΠΛ 121 13:30-15:00   15:00-18:00    
ΕΠΛ 121   16:30-19:30      
201 - Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
ΕΠΛ 653   13:30-15:00      
ΕΠΛ 657         15:00-16:30
ΕΠΛ 422         16:30-18:00
ΕΠΛ 646         18:00-19:30
Β121 - Εργαστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
ΕΠΛ 449 16:30-18:00   13:00-14:00 16:30-20:00  
ΕΠΛ 426 18:00-19:30        
ΕΠΛ 441     16:00-17:30    
ΕΠΛ 231   10:30-15:00      
ΕΠΛ 344   15:00-18:00      
ΕΠΛ 444   18:30-20:30      
ΕΠΛ 667         16:30-18:00
Β123 - Εργαστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
ΕΠΛ 133   16:30-18:00     16:30-18:00
103 - Εργαστήριο Unix (θέσεις 33)
ΕΠΛ 326 13:30-19:30        
ΕΠΛ 131   12:00-13:30     12:00-13:30
ΕΠΛ 034   16:30-18:00      
ΕΠΛ 222       13:30-19:30  
ΕΠΛ 325         13:30-18:00
Β103 - Εργαστήριο Unix (θέσεις 33)
ΕΠΛ 034 13:30-15:00   13:30-15:00 16:30-18:00  
ΕΠΛ 133   12:00-16:30     12:00-16:30
ΕΠΛ 448     08:30-10:00    
Pin It