ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017

Μάθημα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
101 - Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης και Μικροεπεξεργαστών (θέσεις 30)
ΕΠΛ 221 12:00-20:30     16:30-18:30  
ΔΗΜ 311 10:30-12:00     10:30-12:00  
ΔΗΜ 455     15:00-18:00    
ΔΗΜ 451   10:30-12:00     10:30-12:00
201 - Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
ΕΠΛ 607         13:30-15:00
ΕΠΛ 606         18:00-20:00
ΕΠΛ 476     8:00-10:00    
ΕΠΛ 664     15:00-17:00    
EPL 646     19:00-20:30    
ΕΠΛ 475   18:00-20:00      
EPL 324 8:00-14:00        
Β121 - Εργαστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
ΕΠΛ 342       8:30-14:30  
EΠΛ 446     10:00-12:00    
ΕΠΛ 442     15:00-16:30    
ΕΠΛ 445     17:00-18:00    
ΕΠΛ 425     18:00-20:00    
ΕΠΛ 361 16:30-20:30        
Β123 - Εργαστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών (θέσεις 31)
ΕΠΛ 231       10:30-16:30  
ΕΠΛ 434     14:00-15:00    
ΕΠΛ 603     17:00-19:00    
ΕΠΛ 001   15:00-17:00      
ΕΠΛ 361 16:30-18:30        
103 - Εργαστήριο Unix (θέσεις 33)
ΕΠΛ 451       18:00-20:00  
ΕΠΛ 133   12:00-14:00     12:00-14:00
ΕΠΛ 131 12:00-16:00     12:00-16:00  
Β103 - Εργαστήριο Unix (θέσεις 33)
ΕΠΛ 035 8:30-10:30 8:30-10:30   8:30-10:30 8:30-10:30
ΕΠΛ 033     14:00-18:00    
ΕΠΛ 232   16:30-20:30      
ΕΠΛ 133   12:00-14:00     12:00-14:00
ΕΠΛ 131 12:00-16:00     12:00-16:00  

 

Pin It