Κασενίδης, Ανδρέας

Κασενίδης, Ανδρέας

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου (Μηχανογράφησης)

Γραφείο: 018

τηλ: 22892714

φαξ: 22892701

https://www.cs.ucy.ac.cy/~ank

Μιχαηλίδου, Άντρη

Μιχαηλίδου, Άντρη

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Μηχανογράφησης)

Γραφείο: B117

τηλ: 22892734

φαξ: 22892701

https://www.cs.ucy.ac.cy/~andrim

Νικηφόρου, Σάββας

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Μηχανογράφησης)

Γραφείο: 006

τηλ: 22892730

φαξ: 22892701

http://www.cs.ucy.ac.cy/~savvasn/

Τσιολάκκη, Μαρία

Ανώτερος Βοηθός Μηχανογράφησης

Γραφείο: 001A

τηλ: 22892727

φαξ: 22892701

Φιλίππου, Ανδρέας

Βοηθός Μηχανογράφησης

Γραφείο: 001

τηλ: 22892711

φαξ: 22892701