Ανθρώπινο δυναμικό

Email:
kasenides.andreas@ucy.ac.cy
Ανδρέας Κασενίδης
Θέση:
Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου (Μηχανογράφησης)
Διεύθυνση:
Γραφείο: 018
Τηλέφωνο:
22892714
Φαξ:
22892701